Speologie

Ce este speologia? Cuvântul este alcătuit din două rădăcini greceşti : spelaion, cuvântul grecesc pentru peşteră şi logos - ştiinţă. Prin urmare speologia este ştiinţa peşterilor sau după cum spune Emil Racoviţă este "ştiinţa golurilor subpământene".

Speologia ca ştiinţă pluridisciplinară reuneşte discipline ca biologia, geologia, hidrologia, meteorologia, topografia, arheologia, paleontologia, sedimentologia, geomorfologia, fotografia şi multe altele care împreună încearcă să aducă la lumină tainele păstrate în întunericul cavernelor.